Handelsbetingelser

Aftaleindgåelse:

1..1:
Hvis køberen ønsker en ydelse, som ikke beskrives på www.ahlburgsprog.dk, skal køberen rette henvendelse direkte til Ahlburg Sprog på mikkel@ahlburgsprog.dk, hvor ønsket beskrives.

1.2:
Ønsker køberen at købe en ydelse, som udbydes hos Ahlburg Sprog, rettes direkte henvendelse til Ahlburg Sprog, hvorefter der kan indgås en nærmere bestemt aftale.

1.3:
Aftalen er først endelig indgået, når der fremsendes en skriftlig bekræftelse om den enkelte ydelse til køberen.

Fortrydelsesret:

2.1:
Køberen kan fortryde sit køb i op til 14 dage efter aftalens indgåelse. Det vil sige fra modtagelse af den skriftlige bekræftelse fra Ahlburg Sprog.
Besked om fortrydelse sendes skriftligt til mikkel@ahlburgsprog.dk. Her skal det tydeligt fremgå, hvilken ydelse der fortrydes.

2.2:
Hvis den købte ydelse påbegynder inden fortrydelsesfristen på 14 dage er udløbet, giver køberen ved sin accept af disse betingelser samtykke til, at fortrydelsesretten ophører, når Ahlburg Sprog begynder udførelsen af den købte ydelse.

Den enkelte ydelse:

3.1:
Den enkelte ydelses indhold samt omfang aftales individuelt mellem Ahlburg Sprog og den enkelte køber. Der sendes en skriftlig bekræftelse herom fra Ahlburg Sprog og til den enkelte køber.

3.2
Med mindre andet aftales mellem Ahlburg Sprog og køber, skal den enkelte ydelse bruges inden 3 måneder efter den første lektions påbegyndelse.

Resultater:

4.1:
Hvis køberen mod forventning ikke opnår de ønskede resultater, kan Ahlburg Sprog ikke stilles til ansvar herfor. Køberne opfordres til at kontakte Ahlburg Sprog direkte på mikkel@ahlburgsprog.dk for at finde en passende løsning.

Betaling:
5.1:
Hvis der ikke skriftligt er aftalt andet mellem Ahlburg Sprog og køber, er køber forpligtet til at indbetale det fulde beløb for den fulde ydelse senest 7 dage efter den tilkøbte ydelse er påbegyndt.
Betalingen overføres som det fremgår af den tilsendte faktura.

Oplysninger om Ahlburg Sprog:
6.1:
Ahlburg Sprog
Telefon: +45 23 47 23 41
E-mail: mikkel@ahlburgsprog.dk
Odense C